Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hoạt động tốt ONETAP V2 | HVH | SpinBot

AimZ

Well-known member
Staff member
Admin
Moderator
VIP Member
Tham gia
18/6/20
Bài viết
19
1592726493129.png
1592726684538.png
1592726778697.png
Để giúp Onetap hoạt động ổn định vui lòng đặt tùy chọn khởi động : -disable_d3d9ex
Nếu inject hack bị màn hình đen, vui lòng :
Tắt hoặc bật Multi-core processing/Multicore rendering
Dùng phím [INSERT] để ẩn/hiện menu

DOWNLOAD HACK
PassWord : 123
 

gia159

New member
113 Team
Tham gia
29/6/20
Bài viết
4

buivietthanh

New member
113 Team
Tham gia
30/6/20
Bài viết
13

buivietthanh

New member
113 Team
Tham gia
30/6/20
Bài viết
13

Maihoangngoclin

New member
113 Team
Tham gia
10/7/20
Bài viết
3
Top Bottom