Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Update 18/06/2020

AimZ#1408

Member
Staff member
Admin
Moderator
VIP Member
Tham gia
18/6/20
Bài viết
14
Cập nhật diễn đàn :
  • Thêm discord bot (liên kết tài khoản 113team.com với discord bot để nhận thông báo)
  • Thêm chức năng đổi tên (giới hạn 30 ngày đổi tên 1 lần)
  • Cập nhật support ticket (hỗ trợ thành viên)
 

0588093369

New member
113 Team
Tham gia
18/6/20
Bài viết
6
Cập nhật diễn đàn :
  • Thêm discord bot (liên kết tài khoản 113team.com với discord bot để nhận thông báo)
  • Thêm chức năng đổi tên (giới hạn 30 ngày đổi tên 1 lần)
  • Cập nhật support ticket (hỗ trợ thành viên)
Đổi kiểu gì v anh ngay bây giờ lun không ạ
 
Top Bottom