Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hoạt động tốt XAMP PREMIUM

AimZ

Well-known member
Staff member
Admin
Moderator
VIP Member
Tham gia
18/6/20
Bài viết
19
1592723336632.png
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK


PassWord : 123
 
Sửa lần cuối:

mjnhhieutk

New member
113 Team
Tham gia
18/6/20
Bài viết
3
aimlock gắt phết :l cầm vào casual nghịch tý :'))
 

danghuythutrang

New member
113 Team
Tham gia
18/6/20
Bài viết
5
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
đc nuôn :3
 

hungduong1501

New member
113 Team
Tham gia
23/6/20
Bài viết
4
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HA
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
dfsf
CK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
 

gia159

New member
113 Team
Tham gia
29/6/20
Bài viết
4
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
 

buivietthanh

New member
113 Team
Tham gia
30/6/20
Bài viết
13
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
tải kiểu gì ?
 

binhan298

New member
113 Team
Tham gia
15/7/20
Bài viết
4
Controls:
[F1] - AimBot Tab
[F2] - Visuals Tab
[F3] - Misc Tab
[F4] - Configs

Up arrow - UP
Down arrow - DOWN
LEFT arrow - LEFT
RIGHT arrow - RIGHT
Enter - Accept / Change
[Num2] - Update Skins

★ Supported Anti-Cheats ★
‏‏VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO Non EAC
PopFlash

DOWNLOAD HACK

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PassWord : 123
 

dead090171

New member
113 Team
Tham gia
8/7/20
Bài viết
9
[QUOTE = "AimZ # 1408, โพสต์: 36, สมาชิก: 1"]
Xem tệp đính kèm 3
[MEDIA = youtube] -KK9W_canV8 [/ MEDIA]​
การควบคุม:
[F1] - แท็บ AimBot
[F2] - แท็บภาพ
[F3] - แท็บอื่น ๆ
[F4] - Configs

ลูกศรขึ้น - ขึ้น
ลูกศรลง - ลง
ลูกศรซ้าย - ซ้าย
ลูกศรขวา - ขวา
ป้อน - ยอมรับ / เปลี่ยน
[Num2] - อัพเดตสกิน

★ต่อต้านกลโกงที่รองรับ★
VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO ไม่ใช่ EAC
PopFlash

ดาวน์โหลด HACK

*** ข้อความที่ซ่อนอยู่: ไม่สามารถยกมา ***


รหัสผ่าน: 123
[/ QUOTE]
 

dead090171

New member
113 Team
Tham gia
8/7/20
Bài viết
9
[QUOTE = "AimZ # 1408, โพสต์: 36, สมาชิก: 1"]
Xem tệp đính kèm 3
[MEDIA = youtube] -KK9W_canV8 [/ MEDIA]​
การควบคุม:
[F1] - แท็บ AimBot
[F2] - แท็บภาพ
[F3] - แท็บอื่น ๆ
[F4] - Configs

ลูกศรขึ้น - ขึ้น
ลูกศรลง - ลง
ลูกศรซ้าย - ซ้าย
ลูกศรขวา - ขวา
ป้อน - ยอมรับ / เปลี่ยน
[Num2] - อัพเดตสกิน

★ต่อต้านกลโกงที่รองรับ★
VAC
SMAC
Faceit Non AC
PvPRO ไม่ใช่ EAC
PopFlash

ดาวน์โหลด HACK

*** ข้อความที่ซ่อนอยู่: ไม่สามารถยกมา ***


รหัสผ่าน: 123
[/ QUOTE]
 
Top Bottom